رفع خطای cross-env در NodeJS

این خطا cross-env زمانی رخ میده که پروژه ای که در سیستم قبلی ایجاد و به سیستم جدید منتقل شده است و در اجرای دستورات در خط فرمان ویندوز به مشکل بر می خورد. بیشتر وابستگی ها در لاراول با افزونه Npm نصب شده است. لاراول میک (Laravel Mix) پوششی در اطراف وب پک (Webpack) است که فرایند کامپایل ابزارهای وب شما را ساده می کند.

34

حل مشکل خطای اتصال به پایگاه داده لاراول

Laravel تغییری را به مجموعه پیش فرض پایگاه داده ایجاد کرد و در حال حاضر utf8mb4 است که شامل پشتیبانی برای ذخیره emojis است. این تنها بر برنامه های جدید تاثیر می گذارد و تا زمانی که شما MySQL v5.7.7 و بالاتر را اجرا می کنید نیازی به انجام کاری ندارید.

35
کورین