ایجاد دکمه انتخاب تعداد محصولات در ووکامرس

در اکثرا فروشگاه های اینترنتی که با وردپرس-ووکامرس پیاده شده است در کنار محصول دکمه انتخاب تعداد محصول وجود دارد که کاربر هنگامی که بخواهد محصولی سفارش دهد , تعداد محصول آن را انتخاب کند.

افزونه هایی برای این کار وجود دارد و اما می خواهیم بدون افزونه با کد دکمه انتخاب تعداد محصولات در ووکامرس اضافه کنیم.

کافیه کد زیر در فایل single-product.php در جایی مناسب قرار دهید:

<?php
  global $product; 
  if( $product->get_price() === '' && $product->product_type != 'external' ) return;
?> 
<?php if ( ! $product->is_in_stock() ) : ?>	
    <a href="<?php echo get_permalink($product->id); ?>" class="button"><?php echo apply_filters('out_of_stock_add_to_cart_text', __('Read More', 'woocommerce')); ?></a>
<?php else : ?>
<?php 
  switch ( $product->product_type ) {
    case "variable" :
      $link 	= get_permalink($product->id);
      $label 	= apply_filters('variable_add_to_cart_text', __('Select options', 'woocommerce'));
    break;
    case "grouped" :
      $link 	= get_permalink($product->id);
      $label 	= apply_filters('grouped_add_to_cart_text', __('View options', 'woocommerce'));
    break;
    case "external" :
      $link 	= get_permalink($product->id);
      $label 	= apply_filters('external_add_to_cart_text', __('Read More', 'woocommerce'));
    break;
    default :
      $link 	= esc_url( $product->add_to_cart_url() );
      $label 	= apply_filters('add_to_cart_text', __('Add to cart', 'woocommerce'));
    break;
  }									
  if ( $product->product_type == 'simple' ) {
    ?>
    <form action="<?php echo esc_url( $product->add_to_cart_url() ); ?>" class="cart" method="post" enctype='multipart/form-data'>
      <?php woocommerce_quantity_input(); ?>
      <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fas fa-shopping-basket"></i> <?php echo $label; ?></button>
    </form>
    <?php
    
  } else {
    printf('<a href="%s" rel="nofollow" data-product_id="%s" class="button add_to_cart_button product_type_%s">%s</a>', $link, $product->id, $product->product_type, $label);
  }
?> 
<?php endif; ?>

و کد CSS آن :

[type=number]{
  text-align: right;
  direction: rtl;
  padding: 5px;
  width: 60px;
}
form.cart {
  display: flex;
}
.quantity {
  margin-left: 10px;
}

پیش نمایش:

موفق باشید 🙂

16

نمایش گالری محصولات ووکامرس با کتابخانه Lightslider

27