Eddy : نصب کننده جدید بسته های دبیان

حتما لینوکسی ها نصب کننده بسته های دبیان GDebi می شناسد,با GDebi می توان به راحتی بسته های دبیان در لینوکس نصب کرد,حالا GDebi رقیب جدیدی پیدا کرد که نام آن نصب کننده Eddy می باشد که بهتر از GDebi عمل می کند و قابلیت نصب بسته های .rpm را دارد و سرعت نصب بسته Eddy نسبت به GDebi بالا می باشد!

7