10 شغلی که هرگز نمی دانستید توسط هوش مصنوعی انجام می شود

هوش مصنوعی (AI) نسبت به هر کسی که پیش‌بینی کرده، سریع‌تر است. این برنامه‌های پیچیده از الگوریتم‌های پیچیده برای تعامل با محیط خود و یادگیری از تجربیات خود استفاده می‌کنند. …

28