DevDocs : دسترسی به مستندات کتابخانه و چارچوب های برنامه نویسی

امروزه با وجود کتابخانه ها و چارچوب های نرم افزاری مختلف کار برای توسعه دهندگان را ساده کرده اند و با ظهور و بروز معماری های نوین نرم افزاری , کمتر پروژه ای می توان یافت که از چند کتابخانه و زبان برنامه نویسی به صورت توامان استفاده نکند. استانداردترین راه روش یادگیری و اشکال زدایی در زمان توسعه , رجوع به مستندات و API های کتابخانه و چارچوب های زبان برنامه نویسی است.

2