کد تغییر وضعیت کلیه نوشته ها در وردپرس بدون افزونه

کد زیر همه نوشته های موجود در نوع نوشته های دلخواه به وضعیت پیش نویس و دیگر هر وضعیتی را تغییر می دهد. این کد عملکرد بهتری نسبت به افزونه های موجود دارد و به هیچ وجه باعث افت سرعت سایت و غیره … نمی شود.

کد زیر را در فایل functions.php وارد کنید:

add_action('admin_init','publish_func');
function publish_func(){
  $args = array('post_type'=> 'post',
     'post_status' => 'publish',
     'posts_per_page'=>-1
  );
  $allposts = get_posts($args);

  foreach($allposts as $allpost){
    $query = array(
    'ID' => $allpost->ID,
    'post_status' => 'draft',
    );
    wp_update_post( $query, true ); 
  }
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *