ایجاد و نمایش لیست کاربران در لاراول ۶

در وب سایت های کاربر محور بخشی وجود دارد که مدیران سایت می توانند لیست اطلاعات کاربران عضو شده را ببیند و اطلاعات کاربران را ویرایش یا حذف کند.

۱. کنترلر User را ایجاد می کنیم:

php artisan make:controller UserController

کد زیر را به UserController (واقع در Http/Controller ) اضافه می کنیم:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\User;
use App\Http\Requests\UserRequest;
use App\Http\Controllers\Controller;

class UserController extends Controller
{
  public function index()
  {
    $users = User::all();
    return view('users.index', compact('users'));
  }

  public function create()
  {
    return view('users.create');
  }

  public function store(UserRequest $userRequest)
  {
    $userRequest->validate([
      'name' => 'required',
      'email' => 'required',
      'password' => 'required',
      'role' => 'required',
    ]);

    $users = new User;
    $users->name = $userRequest->name;
    $users->email = $userRequest->email;
    $users->password = $userRequest->password;
    $users->role = $userRequest->role;

    $users->save();

    return back()->withInfo('ثبت نام کاربر با موفقیت انجام شد.');
  }

  public function update(UserRequest $userRequest, $id)
  {
    $userRequest->validate([
      'name' => 'required',
      'email' => 'required',
      'password' => 'required',
      'role' => 'required',
    ]);

    if (!request()->has('password')) {
      unset($inputs['password']);
    }

    $users = User::find($id);
    $users->name = $userRequest->name;
    $users->email = $userRequest->email;
    $users->role = $userRequest->role;

    $users->save();

    return back()->withInfo('کاربر مورد نظر با موفقیت ویرایش شد.');
  }

  public function edit($id)
  {
    $users = User::find($id);
    return view('users.edit', compact('users'))->withInfo('کاربر مورد نظر با موفقیت ویرایش شد.');
  }

  public function destroy($id)
  {
    $users = User::where('id',$id)->delete();
    return back()->withInfo('کاربر مورد نظر با موفقیت حذف شد.');
  }
}

۲. مسیرها ( واقع در routes/web.php ) را ایجاد می کنیم:

Route::group(['prefix' => 'admin', 'middleware' => ['auth' => 'admin']], function () {
  Route::get('/users', 'UserController@index')->name('admin.users');
  Route::get('/users/create', 'UserController@create')->name('admin.users.create');
  Route::post('/users/create', 'UserController@store')->name('admin.users.store');
  Route::get('/users/edit/{id}', 'UserController@edit')->name('admin.users.edit');
  Route::post('/users/edit/{id}', 'UserController@update')->name('admin.users.update');
  Route::get('users/destroy/{id}', 'UserController@destroy')->name('users.destroy');
});

۳. فایل های زیر را در پوشه users ایجاد می کنیم:

۴. کدهای زیر را در فایل های index, create, edit اضافه می کنیم.

index.blade.php :

@extends('layouts\admin')

@section('content')
<div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-items-center pb-2 mb-3 border-bottom">
  <h1 class="h2">لیست کاربران</h1>
</div>
@include('layouts.info')
<div class="table-responsive">
 <table class="table table-striped ">
  <thead>
   <tr>
    <th>شناسه</th>
    <th>نام کاربری</th>
    <th>ایمیل</th>
    <th>دسترسی</th>
    <th>عملیات</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   @foreach ($users as $user)
   <tr>
     <td>{{ $user->id }}</td>
     <td>{{ $user->name }}</td>
     <td>{{ $user->email }}</td>
     <td>{{ $user->role }}</td>
     <td>
      <a href="{{ route('admin.users.edit', $user->id) }}" class="btn btn-warning btn-sm">ویرایش</a>
      <form action="{{ route('users.destroy', $user->id) }}" method="get">
       @csrf
       @method('DELETE')
       <input type="submit" value="حذف" class="btn btn-danger btn-sm">
      </form>
     </td>
   </tr>
   @endforeach
  </tbody>
 </table>
</div>
@endsection

create.blade.php :

@extends('layouts\admin')

@section('content')
<div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-items-center pb-2 mb-3 border-bottom">
  <h1 class="h2">افزودن کاربر</h1>
</div>
@include('layouts.info')
<form action="{{ route('admin.users.store') }}" method="POST">
 @csrf
  <div class="form-group">
    <label for="name">نام کاربری</label>
    <input type="text" name="name" class="form-control" id="name">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="email">ایمیل</label>
   <input type="email" name="email" class="form-control" id="email">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="password">رمز عبور</label>
    <input type="password" name="password" class="form-control" id="password">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="role">نحوه دسترسی</label>
   <select class="form-control" name="role" id="role">
    <option value="1" {{ isset($users) && $users->role == 1 ? 'selected': '' }}>مدیر</option>
    <option value="2" {{ isset($users) && $users->role == 2 ? 'selected': '' }}>کاربر</option>
   </select>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">ثبت نام</button>
 </form>
@endsection

edit.blade.php :

@extends('layouts\admin')

@section('content')
<div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-items-center pb-2 mb-3 border-bottom">
  <h1 class="h2">ویرایش کاربر</h1>
</div>
@include('layouts.info')
<form action="{{ route('admin.users.update', $users->id) }}" method="post" enctype="multipart/form-data">
 @csrf
  <div class="form-group">
    <label for="name">نام کاربری</label>
    <input type="text" name="name" class="form-control" id="name" value="{{ $users->name }}">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="exampleFormControlInput1">ایمیل</label>
   <input type="email" name="email" class="form-control" id="email" value="{{ $users->email }}">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="password">رمز عبور</label>
    <input type="password" name="password" class="form-control" id="password">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="role">نحوه دسترسی</label>
   <select class="form-control" id="role" name="role">
    <option value="1" {{ isset($users) && $users->role == 1 ? 'selected': '' }}>مدیر</option>
    <option value="2" {{ isset($users) && $users->role == 2 ? 'selected': '' }}>کاربر</option>
   </select>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">به روز رسانی</button>
 </form>
@endsection

۵. فایل UserRequest.php (همراه با پوشه Requests ) واقع در Http ایجاد می کنیم.

دستور زیر :

php artisan make:request UserRequest

کد زیر را در فایل UserRequest.php اضافه می کنیم:

<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class UserRequest extends FormRequest
{
  /**
   * Determine if the user is authorized to make this request.
   *
   * @return bool
   */
  public function authorize()
  {
    return true;
  }

  /**
   * Get the validation rules that apply to the request.
   *
   * @return array
   */
  public function rules()
  {
    return [
      'name' => 'required',
      'email' => 'required|email',
      'password' => 'required|min:6|max:12',
    ];
  }

  public function messages()
  {
    return[
      'name.required' => 'لطفا نام کاربری کامل را وارد کنید.',
      'email.required' => 'لطفا ایمیل معتبر را وارد کنید.',
      'email.email' => 'ایمیل وارد شده معتبر نمی باشد.',
      'password.required' => 'لطفا رمز عبور وارد نمایید.',
      'password.min' => 'رمز عبور حداقل ۶ کاراکتر نیاز دارد.',
      'password.max' => 'رمز عبور حداکثر ۱۲ کاراکتر باشد.',
    ];
  }
}

کد بالا خطاها یا درخواست را فارسی سازی کردیم که هنگامی که کادرها پر نشوند و دکمه ثبت نام کلیک کند, اطلاعیه قرمز رنگ به زبان فارسی به نمایش در میاد.

عکس زیر:

تمام شد.

پیش نمایش لیست کاربران عضو شده:

2 دیدگاه برای “ایجاد و نمایش لیست کاربران در لاراول ۶”

 1. hamed گفت:

  با سلام
  http://cytus.ir/tag/road-the-silk-road/
  خرید پنل پیامک لینک کردین در سمت راست
  از کدام سایت این نوع بک لینک رو خریده

  1. سایتوس گفت:

   درود…
   سایت یونی پلیس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *