نمایش آمار بازدید نوشته در وردپرس

با اینکه چه میزان نوشته شما توسط کاربران دیده شده است استفاده از ابزار بازدید نوشته PostViews است, با کلیک بر هر صفحه نوشته یک بازدید ثبت خواهد شد.

کافیه کد زیر را در فایل Functions قرار دهید:

function getPostViews($postID){
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return "0 View";
  }
  return $count.'';
}
 
function setPostViews($postID) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  }else{
    $count++;
    update_post_meta($postID, $count_key, $count);
  }
}

با توابع زیر در فایل Single.php در جایی قرار دهید تا آمار بازدید نوشته نمایش دهد:

<? php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

و کد توابع زیر را  داخل حلقه وردپرس قرار دهید:

<? php setPostViews(get_the_ID());?>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *