رفع خطای loaders در Webpack

وب پک (Webpack) یک ماژول باندلر قدرتمند برای جاوا اسکریپت است, که با آن می توان تعداد بالای فایل های نظیر: جاوا اسکریپت,شیوه نامه,تصاویر,فونت ها و هر چیزی که بخواد به صفحه وب لینک شود انجام دهد.

خطای loaders که هنگام نصب webpack رو به رو می شوید:

  npm ERR! code EACCES 
  npm ERR! errno -13 
  npm ERR! syscall access 
  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/local/lib/node_modules' 
  npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/usr/local/lib/node_modules' 
  npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/usr/local/lib/node_modules'', 
  npm ERR! errno: -13, 
  npm ERR! code: 'EACCES', 
  npm ERR! syscall: 'access', 
  npm ERR! path: '/usr/local/lib/node_modules' } 
  npm ERR! 
  npm ERR! The operation was rejected by your operating system. 
  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user 
  npm ERR! 
  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the 
  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running 
  npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).

  npm ERR! A complete log of this run can be found in:
  npm ERR!   /Users/pouriahadaddi/.npm/_logs/2018-09-30T05_55_12_812Z-debug.log

برای حل این شما دستورات زیر را در خط فرمان لینوکس وارد کنید:

نصب raw-loader :

npm install raw-loader --save-dev

کد زیر را در فایل webpac.config.js اضافه کنید:

import txt from './file.txt';
// webpack.config.js
module.exports = {
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.txt$/,
    use: 'raw-loader'
   }
  ]
 }
}

یا خط فرمان زیر:

webpack --module-bind 'txt=raw-loader'

و وب پک (Webpack) اجرا کنید.

لینک : https://webpack.js.org/loaders/raw-loader/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *