10 راه برای ایجاد گذرواژه تصادفی از خط فرمان لینوکس

نرم افزار های مختلفی برای تولید گذر واژه تصادفی وجود دارد, در لینوکس شما می توانید با چند دستور در خط فرمان لینوکس گذر واژه تصادفی  را ایجاد کنید, بدون نیاز به نرم افزار.

دستورات زیر:

این روش با استفاده از SHA به تاریخ هش تبدیل می شود، از طریق base64 اجرا می شود و سپس 32 کاراکتر بالا را نمایش می دهد.

date +%s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo

این روش از ویژگی ساخته شده در / dev / urandom استفاده کرده و تنها کاراکترهایی را که معمولا به صورت رمز استفاده می کنید، فیلتر می کند. سپس بالا 32 را خروجی می دهد.

< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-32};echo;

تایع openssl

openssl rand -base64 32

دیگر

tr -cd '[:alnum:]' < /dev/urandom | fold -w30 | head -n1

در اینجا یک مثال دیگر است که فیلتر کردن با استفاده از دستور string انجام می دهد که رشته های قابل چاپ را از یک فایل خروجی می دهد

strings /dev/urandom | grep -o '[[:alnum:]]' | head -n 30 | tr -d '\n'; echo

نسخه ساده تر از urandom :

< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c6

استفاده از دستور dd

dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 2>/dev/null | base64 -w 0 | rev | cut -b 2- | rev

شما حتی می توانید رمز عبور تصادفی چپ دست را ایجاد کنید که اجازه می دهد رمز عبور خود را با یک دست تایپ کنید.

</dev/urandom tr -dc '12345!@#$%qwertQWERTasdfgASDFGzxcvbZXCVB' | head -c8; echo ""

اگر قصد دارید از تمام این موارد استفاده کنید، احتمالا یک ایده بهتر برای قرار دادن آن در یک تابع است. در این مورد، هنگامی که یک فرمان را یک بار اجرا می کنید، هر زمان که می خواهید یک گذر واژه تصادفی ایجاد کنید، می توانید از randpw استفاده کنید. که باید این را به فایل ~ / .bashrc خود اضافه کنید.

randpw(){ < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;}

ساده ترین راه در ایجاد گذر واژه در خط فرمان لینوکس

date | md5sum

موفق باشید.

لینک : https://www.howtogeek.com/howto/30184/10-ways-to-generate-a-random-password-from-the-command-line/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *